" จะป้องกันมิให้ไพร่ได้วิชา "

" จะป้องกันมิให้ไพร่ได้วิชา "

https://www.matichon.co.th/prachachuen/daily-column/news_2236386

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ : เปิดโปงประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกปิดซ่อนเร้น

 

 โดย สุจิตต์ วงษ์เทศอนุสาวรีย์โคลัมบัส (ผู้ค้นพบโลกใหม่) ที่เมืองบอสตัน สหรัฐ ถูกทำลายคอขาดศีรษะหล่นโดยผู้ประท้วงจากกรณีการเสียชีวิตของคนผิวสี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 (ภาพจาก AFP)

 

ที่มาหน้าประชาชื่น มติชนรายวันผู้เขียนสุจิตต์ วงษ์เทศเผยแพร่วันที่ 22 มิถุนายน 2563

 

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  5
 • เศร้า
  5
คุณรู้สึก ถูกใจ

2 ความเห็น

 
3 ส

 ไอ่เผด็จการชั่ว

โกรธแล้ว

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  0
 
big60

ชนชั้นไดก็ตาม สามารถมีอำนาจในการปกครองเหนือชนชั้นอื่น จะด้วยวิธีไดก็ตาม ชนชั้นนั้น ย่อมสร้างกรอบการปกครองขึ้นเป็นของตนเอง เพื่อให้สามารถดำรงค์อยู่ในอำนาจได้ยาวนาน

...

และชนชั้นไดเป็นผู้สร้างกรอบ ก็ย่อมสร้างกรอบเพื่อให้ชนชั้นนั้น ให้ได้อภิสิทธิ์เหนือชนชั้นอื่นในทุกๆด้าน โดยไม่ต้องถามถึงคุณสมบัติหรือความถูกผิด สามารถได้โดยความเป็นอภิสิทธิ์ชน

...

สังคมนั้น จะเกิดการแบ่งชนชั้น ไม่มีความเสมอภาคตามความรู้ความสามารถคุณธรรมที่มีอยู่ รอยร้าวของสังคมจึงปริแตกตามรอยต่อของชนชั้นนั้นๆ และจะห่างออกไปจนกลายเป็นรอยแตก

...

แต่ถ้ากรอบนั้นถูกสร้างโดยประชาชน ย่อมสร้างกรอบนั้นให้ได้ความเสมอภาคกันตามฐานะที่ควรเป็น ตามความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ความสามัคคีความสงบสุขความเจริญย่อมบังเกิด

...

สังคมประเทศได จะเป็นอย่างไร ก็อยู่ที่ว่าไครเป็นผู้สร้างกรอบ ประชาชนส่วนใหญ่ หรือกลุ่มคนเล็กน้อย ถ้าของประชาชนส่วนใหญ่ก็สงบสุข ถ้าของกลุ่มคน ก็เดือดร้อนวุ่นวายไม่รู้จบ

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  8
 • เศร้า
  4